Chính Sách Quyền Riêng Tư

Đây là một trách nhiệm lớn của đội ngũ quản lý Nguoivietoregon ( gọi tắt là NVO) khi người sử dụng (từ Người sử dụng hoặc Bạn sẽ xuất hiện một số vị trí, có ý nghĩa giống người sử dụng dịch vụ, truy cập và tạo tài khoản trong hệ thống website của chúng tôi) tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng dịch vụ của NVO. Chính sách này nhằm cung cấp cho người dùng sự rõ ràng cũng như những nỗ lực nhằm bảo vệ thông tin riêng tư, thông qua sự chủ động về hiểu biết của người sử dụng, nhằm tránh những rủi ro cho người dùng.

Chính sách này giải thích cho người dùng hiểu những thông tin nào NVO sẽ thu thập và khả năng quản lý thông tin của người sử dụng.

Nội dung bao gồm:

– Thông tin nào NVO thu thập

– Thông tin nào bạn cung cấp

– NVO sẽ làm gì với các loại thông tin thu thập được

– NVO sẽ bảo vệ chúng thế nào

– Bạn nên làm gì để tránh rủi ro về thông tin cá nhân

– Một số câu hỏi liên quang


Thông tin nào NVO sẽ thu thập

NVO thu thập một số thông tin từ người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình, thông qua hệ thống lập trình website và bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba chẳng hạn như Google.

NVO sẽ thu thập các thông tin căn bản như ngôn ngữ của người dùng sử dụng, cho đến những thông tin phức tạp như vị trí IP hoặc thông tin ứng dụng, trình duyệt, thiết bị bạn sử dụng. Tất cả nhằm mục đích cung cấp cho người sử dụng sự tiện ích tốt nhất có thể.