Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi là ai?

Đây là hệ thống website với tên miền là Nguoivietoregon.com lưu trữ và cung cấp các chức năng cần thiết nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Oregon có một không gian trao đổi kiến thức, thông tin và giải trí.

Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ về truyền thông và kết nối xã hội, qua đó, chúng tôi là cầu nối giữa các cá nhân và cộng đồng

Chúng tôi được thành lập và tạo ra từ nhiều nhóm khác nhau đến từ cộng đồng người Việt, sản phẩm được sở hửu từ cộng đồng và được quản lý bởi Omegapush

Mọi thắc mắc xin liên lạc qua email [email protected]com

Thông tin và lý do về các dữ liệu mà chúng tôi thu thập

Trong quá trình sử dụng, người dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, việc này nhằm nâng cao sự tiện lợi cũng như mục đích phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người sử dụng.

Khi người dùng tạo tài khoản trên hệ thống website của chúng tôi, họ sẽ cung cấp email, tên, ảnh đại diện, một số thông tin liên quan và mật khẩu. Điều này nhằm cung cấp cho người dùng các chức năng cần thiết để đọc, trả lời và tạo bài viết. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa và thay đổi trong mục profile.

Dữ liệu cá nhân không chỉ được tạo ra bởi các tương tác của người dùng với trang web. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được tạo ra từ các quy trình kỹ thuật như biểu mẫu liên hệ, nhận xét, cookie, phân tích và embed của bên thứ ba

Comments

Comments

Người dùng có thể trả lời các bình luận thông qua các chức năng comments, hoặc plugin từ facebook. Những bình luận này sẽ được hiển thị trên hệ thông website và đều được published cho hầu hết người dùng đọc. NVO có thể sẽ thu thập một số thông tin từ comments nhằm cãi thiện chất lượng của dịch vụ.

Media

Ở một số chức năng, người dùng có quyền lựa chọn để có thể gửi hình ảnh, một đoạn phim hoặc file media cho các mục đích cung cấp thông tin hoặc bổ sung bài viết.

Contact forms

Người dùng có thể sử dụng các contact forms hoặc gửi email đến NVO, qua đó chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được nhằm hỗ trợ và cãi thiện .

Cookies

In this subsection you should list the cookies your web site uses, including those set by your plugins, social media, and analytics. We have provided the cookies which WordPress installs by default.

Analytics

In this subsection you should note what analytics package you use, how users can opt out of analytics tracking, and a link to your analytics provider’s privacy policy, if any.

By default WordPress does not collect any analytics data. However, many web hosting accounts collect some anonymous analytics data. You may also have installed a WordPress plugin that provides analytics services. In that case, add information from that plugin here.

Who we share your data with

In this section you should name and list all third party providers with whom you share site data, including partners, cloud-based services, payment processors, and third party service providers, and note what data you share with them and why. Link to their own privacy policies if possible.

By default WordPress does not share any personal data with anyone.

How long we retain your data

In this section you should explain how long you retain personal data collected or processed by the web site. While it is your responsibility to come up with the schedule of how long you keep each dataset for and why you keep it, that information does need to be listed here. For example, you may want to say that you keep contact form entries for six months, analytics records for a year, and customer purchase records for ten years.

What rights you have over your data

In this section you should explain what rights your users have over their data and how they can invoke those rights.

Where we send your data

In this section you should list all transfers of your site data outside the European Union and describe the means by which that data is safeguarded to European data protection standards. This could include your web hosting, cloud storage, or other third party services.

European data protection law requires data about European residents which is transferred outside the European Union to be safeguarded to the same standards as if the data was in Europe. So in addition to listing where data goes, you should describe how you ensure that these standards are met either by yourself or by your third party providers, whether that is through an agreement such as Privacy Shield, model clauses in your contracts, or binding corporate rules.

Contact information

In this section you should provide a contact method for privacy-specific concerns. If you are required to have a Data Protection Officer, list their name and full contact details here as well.

Additional information

If you use your site for commercial purposes and you engage in more complex collection or processing of personal data, you should note the following information in your privacy policy in addition to the information we have already discussed.

How we protect your data

In this section you should explain what measures you have taken to protect your users’ data. This could include technical measures such as encryption; security measures such as two factor authentication; and measures such as staff training in data protection. If you have carried out a Privacy Impact Assessment, you can mention it here too.

What data breach procedures we have in place

In this section you should explain what procedures you have in place to deal with data breaches, either potential or real, such as internal reporting systems, contact mechanisms, or bug bounties.

What third parties we receive data from

If your web site receives data about users from third parties, including advertisers, this information must be included within the section of your privacy policy dealing with third party data.

What automated decision making and/or profiling we do with user data

If your web site provides a service which includes automated decision making – for example, allowing customers to apply for credit, or aggregating their data into an advertising profile – you must note that this is taking place, and include information about how that information is used, what decisions are made with that aggregated data, and what rights users have over decisions made without human intervention.

Industry regulatory disclosure requirements

If you are a member of a regulated industry, or if you are subject to additional privacy laws, you may be required to disclose that information here.

Đang cập nhật…