Khởi Tạo Bài Viết

Tại đây, quý vị có thể chia sẽ các bài viết của mình, đó có thể là thông tin hữu ích, thông tin về tình hình thành phố, đất nước, hoặc có thể là một bài viết tâm sự, hiking, travel, chia sẽ sắc xuân của thành phố.

Thành viên của Người Việt Oregon sẽ kiểm duyệt sớm nhất có thể và có thư phản hồi với quý vị. Chân thành cảm ơn và hy vọng được hợp tác nhiều hơn.

Xin điền đầy đủ vào biểu mẫu và gửi, bài viết quý vị sẽ được hiển thị tại thư mục mà quý vị chọn.

Quý vị cũng có thể trình bày trên dạng word document hoặc google doc, sau đó gửi email đến địa chỉ liên lạc của Người VIệt Oregon là : [email protected]

Thông Tin Tác Giả

Vui lòng nhập chi tiết liên hệ của bạn, để bài đăng của bạn được hợp lệ và chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Vui lòng viết ngắn, dưới 300 ký tự

Tạo Bài Viết

Vui lòng điền đầy đủ nội dung của bài viết, các mục có dấu * là bắt buộc
Nội dung có thể viết dài, và có thể có hình ảnh, nếu quý vị muốn sắp xếp, xin note tên ảnh vào bài viết và đính kèm ở mục dưới, chúng tôi sẽ chỉnh sửa giúp bạn.
Click or drag a file to this area to upload.
Please make sure the dimensions are (600 x 300px).
Có thể điền tên của bạn hoặc biệt danh nếu bài viết là sở hửu của bạn
Dấu tích có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều trên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here